Pracownia ceramiczna

Pracownia jest miejscem inspirujących spotkań i twórczej wymiany,
gdzie pomysły i projekty przybierają materialną formę w rzeźbie i ceramice. Dzielimy się z Wami naszym entuzjazmem do pracy z gliną w poszukiwaniu funkcji i formy. Zapraszamy Was do odkrywania swojego twórczego potencjału i poszerzania swoich umiejętności tworzenia ceramiki.

Jest kilka sposobów wzięcia udziału w zajęciach z ceramiki:

W pracowni korzystamy z różnych gatunków glin ceramicznych, ok. 60-ciu kolorów szkliw na różne temperatury, koła garncarskiego, elektrycznego pieca do wypału ceramiki oraz z gazowego pieca raku.