regulamin warsztatów

Zaliczki

W związku z dużym zainteresowaniem warsztatami bierzemy pod uwagę tylko zgłoszenia potwierdzone wpłatą zaliczki (kwoty i terminy wpłat podane są w informacjach szczegółowych o warsztatach). Pozostałą kwotę prosimy uregulować gotówką w dniu przyjazdu. W przypadku rezygnacji na miesiąc przed warsztatem zaliczka przepada.

Wpłaty

Wpłaty prosimy kierować na nr konta: 77 1140 2004 0000 3902 3780 4609 mBank, o ile przy szczegółowych informacjach przy danym warsztacie nie podano innego numeru konta. Dane: Krystyna Kolonko, Nowa Bystrzyca 71, 57-500 Bystrzyca Kłodzka. W  tytule wpłaty proszę wpisać tytuł datę warsztatu.

Rezygnacje

W razie rezygnacji udziału w warsztacie:

- do 30 dni przed terminem – zwracamy 50% kwoty zaliczki po upływie terminu w jakim odbywał się warsztat
- poniżej 30 dni przed terminem - zatrzymujemy 100% kwoty zaliczki

Aby uniknąć nieporozumień, co do daty złożenia rezygnacji, odwołania prosimy zgłaszać mailem z potwierdzeniem odbioru.

Odwołanie warsztatu z naszej strony

W przypadku odwołania prowadzonych przez nas warsztatów (dotyczy warsztatów: Ceramika Dotyk Ziemi, Atelier Kuchni Wegetariańskiej, Sprawności Wiejskie) zwracamy 100% kwoty zaliczki w terminie 10 dni od daty odwołania warsztatu. Co istotne – sytuacje takie zdarzają się niezwykle rzadko i spowodowane są sytuacjami losowymi.